INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

 

U kan inschrijven voor een cursus uit het aanbod leerkracht via het
inschrijvingsformulier of door contact met ons op te nemen op 0476/64.50.48

Uw inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvangen hebben.
U ontvangt hiertoe een factuur op het door u opgegeven facturatieadres.

Ruim een week voordat de navorming doorgaat, krijgt u van ons nog een herinneringsmail op het door u opgegeven mailadres.
Indien wij bij uw inschrijving geen mailadres ontvangen, kunnen wij u deze herinnering niet bezorgen.


Bij belet kan een andere deelnemer uw plaats overnemen. Gelieve ons hiervan te verwittigen.

Reeds betaalde bedragen worden onder geen beding terugbetaald.

De v.z.w. CeVoOn behoudt het recht om bij te weinig deelnemers een navorming te annuleren. De reeds betaalde bedragen worden dan onmiddellijk volledig teruggestort.

Wij aanvaarden gemeentebonnen. De gemeentebon dient ons uiterlijk 1 week voor de vorming te bereiken. Zoniet, factureren we op het schooladres.

.          CeVoOn v.z.w.

Kortrijksestraat 136 3010 Kessel-Lo

Tel.: 0476 64 50 48